نگاهای به استیبل کوین  پکسجی یک رمزارز با پشتیبانی طلا PAXG

طلا برای هزاران سال به عنوان یک کالای ارزشمند حفظ شده است. این برای ساخت جواهر، ذخیره ارزش و حتی مقابله با تورم استفاده می شود. با این حال، خرید طلا فیزیکی برای سرمایه گذارخرده فروش معمولاً گران و سخت است. چرا که نگهداری طلا محل  خرده فروش معمولاً گران و سخت است. چرا که نگهداری طلا محل امنی نظیر یک گنجینه بانکی نیاز دارد و همچنین حمل و نقل طلا به یک محل دیگر داری ریسک است.


عکس ترید پکسچی در کار گزاری

پکسجی یک ارز دیجیتال که به عنوان استیبل کوین معرفی شده  توانسته است توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کند. این ارز دیجیتال به عنوان یک ارز پشتوانه طلا شناخته می شود و به طور مستقیم با قیمت طلا هماهنگ شده است.پکس جی از طریق شرکت پکسوس تحت  نظارت و تأیید دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک در آمریکا ارائه می شود. دارای های طلای فیزیکی که این شرکت برای پشتیبانی از ارز پکسجی به کار می برد  ازطریق یک شرکت حسابرسی ثالث ماهانه اعتبار سنجی بررسی و صورت حساب آن منتشر می شود.


از آنجا که تفاوت قیمت تقاضا و ارایه این کوین خیلی نزدیک به هم هستند این ارز به راحتی معامله می شود و زمان سود گیری از سرمایه را نسبت به بازار فیزیکی خیلی کوتاه تر می نماید.پکس جی نیازی به هزینه های نگهداری مثل سواپ ، فاندیگ فی و  یا نگهداری در گنجینه را هم ندارداین کوین از طریق کارگزای والکس در داخل کشور وبینگ اکس و مکس سی که در حال حاضر مشتریان ایرانی قبول می کنند  در خارج از کشور  و صرافی های قیرمتمرکز  قابل خرید است.

© ETEBAR.COM  2023