نرخ بهره بین بانکی چیست؟


نرخ بهره  بین بانکی، به معنای نرخ بهره ای است که بانک ها برای اعطای وام به یکدیگر استفاده می کنند. این نرخ به عنوان یک شاخص برای محاسبه نرخ بهره ای استفاده می شود که بانک ها به مشتریان خود پرداخت می کنند. نرخ بهره بین بانکی، توسط بانک مرکزی هر کشور تعیین می شود و در واقع نشان دهنده سطح نقدینگی و حساسیت بازار به تغییرات قیمت است. بازار سرمایه یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد است که در آن معاملات مالی انجام می‌شود. یکی از عوامل مهم در بازار سرمایه نرخ بهره بین بانک ها است که توسط معامله‌گران نهادی استفاده می‌شود. نرخ این بهره به عنوان نرخ پایه برای تعیین نرخ بهره در سایر بخش‌های بازار سرمایه استفاده می‌شود. معامله‌گران نهادی اغلب از نرخ بهره بین بانکی برای تعیین هزینه وام مورد استفاده خود استفاده می‌کنند. همچنین، آن‌ها می‌توانند از نرخ بهره بانکی به عنوان یک شاخص  سرمایه‌گذاری استفاده کنند

عکس پول که دست به دست می شود


یکی از فواید نرخ بهره بین بانکی، تعادل بازار است. دولت ها و بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارند، در شرایط رکود و تورم تصمیماتی اخذ می ‌کنند که منجر به افزایش یا کاهش تقاضا و عرضه پول می ‌شود تا بازار را در جهت تعادل حرکت دهند. البطه اگر تعیین نرخ بهره بانکی بین بانکی به صورت نامتعادل انجام شود خطر تورم هم ایجاد می شود. افزایش نرخ سود بین بانکی باعث کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود. که نهایتأ منجر به کاهش عرضه پول و مهار تورم می شود. بالا و یا پایین آمدن نرخ بهره بین بانکی یک سیگنال محم برای تیخیص روند بازار های مالی برای سرمایه ‌گذاران حقوقی است که به دلیل سرمایه های بزرگی که دارند سیاست انبساطی یا انقباضی بانک مرکزی را جدی می گیرند. 

© ETEBAR.COM  2023