مزایای پرداخت یک یا دو قسط اضافه و صرفه جویی های بلندمدتی که در باز پرداخت سود تسهیلات بانکی ایجاد می کند
وام مسکن یکی از بزرگترین تعهدات مالی برای بسیاری از افراد است. هرچند خرید یک خانه یا ملک به طور قطع نشان از پیشرفت مالی و استقلال مالی ما دارد، اما پرداخت وام مسکن به مدت سال ها می تواند بار سنگینی بر دوش ما باشد. اما چه می شود اگر به جای پرداخت قسط های معمولی، یک یا دو قسط اضافه در سال بپردازیم؟ آیا این تصمیم می تواند مزایای قابل توجهی را به همراه داشته باشد؟

پرداخت یک یا دو قسط اضافه در سال بر روی وام مسکن، تاثیر قابل توجهی در کاهش سررسید وام و کاهش میزان سود پرداختی دارد. به عنوان مثال، فرض کنید شما یک وام مسکن ۱۵ساله با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و نرخ سود سالانه ۲۰  در صد دارید. با پرداخت یک قسط اضافه در سال، شما می توانید بیش از ۷۰ میلیون تومان در پرداخت بهره بانکی سرف جویی کنید.  با پرداخت قسط های اضافه، می توانید به طور سریعتر از بدهی خود رهایی یابید و در نتیجه امتیاز اعتباری خود را هم بهبود بخشید. بانک ها و مؤسسات مالی به افرادی که به طورمنظم قسط های اضافه پرداخت می کنند، بیشتر اعتماد می کنند و در نتیجه شرایط بهتری را برای دریافت وام های دیگر ارائه می دهند.

پولی که در کیف شما می ماند
بنابراین، پرداخت یک یا دو قسط اضافه در سال بر روی وام مسکن، مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. این اقدام می تواند زمان پرداخت وام را کاهش داده، هزینه های سود را کاهش داده، امتیاز اعتباری را بهبود بخشد و صرف جویی های مالی را فراهم کند. بنابراین، اگر امکان دارد، پرداخت قسط های اضافه را در نظر بگیرید و به سمت راه حل های مالی بهتر حرکت نمایید
© ETEBAR.COM  2023