شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران نگاهی به اعتبار سنجی و


اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی

امروزه افراد حقیقی و حقوقی می بایست به منظور بهره مندی از تسهیلات بانکی، رتبه خوبی از اعتبار سنجی کسب کرده باشند. چون دیگر نیازی به ضامن برای دریافت انواع وام و تسهیلات بانکی نیست و به جای آن به اعتبار مالی افراد توجه می شود. با یک نگاه گذرا به سابقه مالی افراد در نظام اعتبار سنجی می توان پی به امتیاز یا رتبه اعتباری آن ها برد. به همین جهت با یک استعلام ساده می توان متوجه خوش حساب یا بدحساب بودن افراد حقیقی و حقوقی در نظام بانکی شد. رتبه بندی همه افراد می بایست در یک سامانه دقیق و منسجم با رعایت تمامی نکته سنجی های لازم باشد. به گونه ای که بتوان با اطمینان خاطر متوجه خوش حساب بودن یک فرد شد تا نظام بانکی بتواند به این افراد اعتماد کند. در همین راستا استفاده کنندگان سامانه اعتبار سنجی می توانند از گزارش های شرکت مشاوره رتبه ‌بندی اعتباری ایران بهره مند شوند.

عکس اعتبار سنجی

تاریخچه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و نحوه ارائه گزارش اعتباری از شرکت رتبه بندی به بانک و نهادهای مالی

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران از موسسه های فعال در زمینه اعتبار سنجی است. آن ها از طریق بانک یا موسسه های مالی و اعتباری و... پیشینه اعتباری متقاضیان دریافت وام را تحت عنوان گزارش اعتبار سنجی منتشر می سازند. این شرکت در آبان ماه سال 1385 با حمایت ارگان های دولتی: وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی، مشارکت تمامی بانک ها، شرکت های بیمه و لیزینگ تاسیس شده است. شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران خود را به عنوان یک موسسه رتبه بندی اعتباری یا اعتبار سنجی به کشور معرفی نموده است. چون هدف تحقق ماده 5 قانون تسهیل ارائه تسهیلات بانکی است. با جمع آوری اطلاعاتی دقیق و جامع از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک و موسسه های مالی و اعتباری، اقدام به ارائه گزارش اعتباری و اعتبار سنجی می کند. بدین ترتیب بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری مختلف می توانند با توجه به رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی تصمیمات بهتری برای آن ها بگیرند.


شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان یک موسسه معتبر اعتبار سنجی، با داده های معتبر اقدام به گزارش های اعتباری با مجوز بانک مرکزی می کند. هدف شرکت، بهبود مدیریت ریسک در سیستم های اعتباری کل کشور است. بنابراین تنها به اطلاعات خام در گزارش های خود اکتفا نمی کند. این شرکت با استفاده از انواع مدل ریاضی و آماری سعی کرده تا به همه افراد حقیقی و حقوقی، امتیاز بدهد تا بتوان به واسطه آن احتمال عدم بازپرداخت اقساط وام را برآورد نمود. بدین ترتیب می توان افراد خوش حساب را از بد حساب تشخیص داد تا بانک و نهادهای مالی و اعتباری بتوانند به چه افرادی وام دهند. وجود همین امتیازهای اعتبار سنجی A، B، C و... تصمیم گیری را برای این نهادها و موسسه ها راحت تر کرده است. به همین جهت دیگر کمتر کسی است که از بازپرداخت اقساط خود سر باز زند. چون رتبه اعتباری وی نزول یافته و شانس خود را نیز برای دریافت تسهیلات کاهش داده است.

© ETEBAR.COM  2023