سود فاندینگ فی در کارگزای های رمزارزا چیست و چگانه محاسبه می شود؟

هزینه فاندینگ فی به عنوان هزینه تأمین مالی شناخته می شود. این هزینه به عنوان یک سهم از سود یا زیان شما در معاملات آتی یا فیوچرس، به صرافی رمزارز پرداخت می شود. این هزینه ممکن است به صورت درصدی از حجم معاملات یا به صورت هزینه ثابت محاسبه شود و معمولا هر هشت ساعت از حساب شما کسر خواهد شد.

عکس حسبارسی

به عنوان مثال، اگر کسی۱۰۰ دلار در معاملات آتی یا فیوچرس سرمایه گذاری کند و  فاندینگ فی برایی صرافی  ۰.۰۲ ٪  هر هشت ساعت باشد،  شما ۲ سنت به معادل ۰.۰۲  دلارهرهشت ساعت پرداخت می نمایید. این رقم اندک برای معامله گران کوتاه مدت مشکلی ایجاد نمی کند، ولی سرمایه گزاران دراز مدت اثر این رقم را در محاسبات خود پیشبینی می نمایند

© ETEBAR.COM  2023