در خرید اقساطی نسبت بدهی به درآمد چی است؟

خرید اقساطی  یک امر معمولی در سراسر جهان محسوب می‌شود. اما پیش از خرید قسطی، شرایط مالی فرد باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و توانایی بازپرداخت او برای تسهیلات درخواست شده برسی شود. در این ارزیابی یک سوال مهم ایجاد می شود . چقدر از درآمد شما به پرداخت وام‌ها و بدهی‌ها می تواند  تعلق بگیرد؟ این را نسبت بدهی به درآمد می گویند که معمولا به طور درصد ارائه می شود. گفتنی است که هر کشور و حتی هر بانک ممکن است معیارهای متفاوتی را برای تعیین این نسبت‌ استفاده کند.

عکس معامله ملک

به طور کلی،شاید بشود گفت نسبت بدهی به درآمد کمتر از ۴۳٪ به عنوان یک نسبت مطلوب در نظر گرفته می‌شود.اگر این نسبت بالاتر از این عدد باشد، ممکن است نشان دهنده وضعیت مالی نامطلوبی باشد. علاوه بر نسبت بدهی به درآمد، میزان وام معقول برای درآمد مشخص نیز باید در نظر گرفته شود. برای تعیین این میزان،بانک‌ها و موسسات مالی معیارهای خاصی را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، بانک‌ها معمولاً تا ۳۶٪ تا ۴۲٪ از درآمد سالانه خالص  را به عنوان مبلغ  قابل پرداخت معتبر در نظر می‌گیرند

© ETEBAR.COM  2023