برای شناسایی شرکت های فاقد اعتبار سنجی مالیاتی بهتر است به سامانه مالیات بر ارزش افزوده مراجعه کنید و لیست این شرکت ها را مشاهده نمایید

ارائه فاکتورهای رسمی شرکت های مختلف

باید دانست که کلیه افراد حقیقی و حقوقی بر اساس نوع رفتار مالی خود اعتبار سنجی می شوند. صاحبان شرکت های مختلف به عنوان افراد حقوقی به شمار می روند. طبق قانون جمهوری اسلامی ایران اگر کسب و کاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد بایستی اقدام به ارائه فاکتور رسمی کند. چرا که برخی شرکت ها اعتبار قانونی ندارند. لذا دریافت فاکتور از آن ها هیچ ارزش قانونی نخواهد داشت. این شرکت ها در لیست سیاه دارایی قرار می گیرند که بایستی آن ها را شناخت و حتی الامکان از هر گونه معامله با آن ها جلوگیری کرد. حتما از خود سوال می کنید که ملاک اعتبار سنجی شرکت ها چیست و چگونه می توان به یک شرکت اعتبار داد؟ در حالی که برخی شرکت ها فاقد اعتبار بوده و در لیست سیاه دارایی قرار دارند. در ادامه در همین راستا نکاتی ارائه می شود تا به راحتی بتوانید این شرکت ها را بشناسید و از معامله با آن ها خودداری کنید.
عکس سامانه عملیات الکترونیک مالیات

نحوه شناسایی شرکت های فاقد اعتبار مالیاتی


بهتر است تنها با شرکت هایی معامله کرد که در سیستم اعتبار سنجی، از اعتبار بالایی برخوردار باشند. چرا که شرکت های فاقد اعتبار مالی در لیست سیاه مالیات بر ارزش افزوده هستند و معامله با آن ها توأم با ریسک است. برای شناسایی این شرکت ها کافیست وارد سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده وارد شوید


عمده ترین دلیل عمده معامله با شرکت های فاقد اعتبار سنجی مالی


از شرکت های فاقد اعتبار سنجی مالی تخلفات گسترده ای در زمینه فاکتورهای ارزش افزوده صورت گرفته است. به همین جهت آن ها وارد لیست سیاه سازمان امور مالیاتی شده اند. علت قرارگیری آن ها در لیست سیاه صدور صورتحساب های غیر واقعی است. بنابراین در صورتی که شرکت شما از آن ها فاکتور رسمی دریافت کنید با توجه به فقدان اعتبار مالیاتی آن ها، فاکتور شما نیز فاکتور درستی نخواهد بود. به همین جهت می بایست مجدد اقدام به پرداخت ارزش افزوده کنید. این مسئله برای فاکتورهایی با مبالغ بالا می تواند برای شما به عنوان یک فعال اقتصادی دربردارنده خسارت های جبران ناپذیری باشد. به همین جهت در راستای جلوگیری از ضررهای ناشی از آن بهتر است به هیچ عنوان با این شرکت های فاقد اعتبار سنجی مالی، وارد معامله نشوید. برای اینکه همیشه چاشنی احتیاط را در نظر داشته و با دقت وارد معامله با شرکت های دیگر شوید بهتر است به سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده مراجعه کنید
© ETEBAR.COM  2023